Hea! fan 2 novimber 2015

Chris Bos fan Britsum sammelet alles op it mêd fan it boerebedriuw en yntusken rint it wat út de hân. Je kin it sa raar net betinke, of Chris hat it. Hy hat romte te min en dus hat er in ekstra hok boud.

En wy sizze Goeie yn Ljouwert.