Twa buormanlju yn Britsum

Yn Hea! hjoed twa buormanlju yn Britsum. It docht bliken dat se beide gek binne fan âlde auto's en der ek hiel wat yn 'e garaazje stean hawwe om op te knappen. En as de ien net wit hoe't er in auto oan 'e praat krije moat, dan wit de oar dat grif wol...