Joichiro's Tatsuyoshi Son Pro Debut - Jyuiki Tatsuyoshi vs Tadao Iwaya

2015-04-16, Prefectural Gymnasium, Osaka, Osaka, Japan