Boxing ForumsConversation Between KananKrus and InTheNeutralCorner

2 Visitor Messages

  1. You are more than welcome. Kung sumagot lang sana ang mga kasama natin rito kung tinitira and lahi natin ng racial slur, eh de hindi sana makagawa uli ng ganoon ang mga iyan.
  2. Thanks, pare.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
Boxing | Boxing Photos | Boxing News | Boxing Forum | Boxing Rankings

Copyright © 2000 - 2024 Saddo Boxing - Boxing